Contact

Veel gestelde vragen

Reeds geleverde foto’s afrekenen
Hoe kan ik de foto’s betalen?
Vul bij stap 1 de fotocode van de portretfoto en/of broer-/zusfoto in. Klik op de knop bekijken.
Als u meerdere kinderen heeft, kunt u de andere fotocodes op dezelfde manier toevoegen.
Klik onderin het scherm op de knop volgende stap

Bij stap 2 klikt u op de knop afrekenen onder het gewenste product (hele pakket afnemen/alleen groepsfoto afnemen/alleen 13/18cm afnemen).
Als u voor meerdere kinderen betaalt, klikt u de betreffende foto aan en volgt u voorgaande instructies. Als u een gratis broer-/zusfoto bij het pakket ontvangt, wordt deze aan de winkelmand toegevoegd als u op de afbeelding klikt.
Klik onderin het scherm op de knop volgende stap

Bij stap 3 kunt u losse foto’s nabestellen.
Klik onderin het scherm op de knop volgende stap

Bij stap 4 kunt u uw bestelling controleren.
Klik onderin het scherm op de knop volgende stap

Bij stap 5 kunt u de geleverde foto’s betalen: klik onderin het scherm op de knop Verzenden & Betalen om uw betaling via Ideal te voldoen. Als u ook foto’s heeft nabesteld: vult u uw adresgegevens in en klikt u onderin het scherm op de knop Verzenden & Betalen om uw betaling via Ideal te voldoen.

Wat is het rekeningnummer, betalen via de site lukt niet!
U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer: IBAN: NL64 INGB 0007 0328 23 t.n.v. Schoolfotoservice. Vermeld bij de omschrijving/opmerkingen van uw betaling de fotocode van de portretfoto of broer-/zusfoto. (LET OP! Deze code zonder spaties en met streepje invullen. Zonder de fotocode of met een foutieve code kunnen wij uw betaling niet correct verwerken.)

Als u een nabestelling wilt doen, kunt u het totaalbedrag overmaken en ons een email sturen met de fotocode, uw adresgegevens en de gewenste bestelling.

Hoe kan ik een extra pakket bestellen?
Vul bij stap 1 de fotocode van de portretfoto en/of broer-/zusfoto in. Klik op de knop bekijken.
Als u meerdere kinderen heeft, kunt u de andere fotocodes op dezelfde manier toevoegen.
Klik onderin het scherm op de knop volgende stap

Bij stap 3 kunt u een Extra Pakket Bestellen. U kunt aangeven welk vel u in uw pakket wenst te ontvangen, een groepsfoto of een extra portret 13/18 cm.
Klik nadat u uw keuze heeft gemaakt op +Winkelmand.
Als u naar beneden scrolt kunt u eventueel ook nog losse foto’s nabestellen.
Klik onderin het scherm op de knop volgende stap

Bij stap 4 kunt u uw bestelling controleren.
Klik onderin het scherm op de knop volgende stap

Bij stap 5 kunt u de geleverde foto’s betalen: klik onderin het scherm op de knop Verzenden & Betalen om uw betaling via Ideal te voldoen. Als u ook foto’s heeft nabesteld: vult u uw adresgegevens in en klikt u onderin het scherm op de knop Verzenden & Betalen om uw betaling via Ideal te voldoen.

Hoe kan ik een groepsfoto nabestellen?
U kunt €6,00 overmaken naar NL64 INGB 0007 0328 23 t.n.v. Schoolfotoservice o.v.v. NAB en de naam van de school. Na betaling kunt u een mail sturen naar: hulp@vormgegeven.nl, waarin u de datum van betaling, uw adresgegevens en uw bestelling en de klasbenaming doorgeeft. Zodra wij uw mail en uw betaling hebben verwerkt wordt uw nabestelling in behandeling genomen.
Online foto’s bestellen
Hoe kan ik de portretfoto’s bestellen?
Vul bij stap 1 de fotocode van het bestelbriefje in. Klik op de knop bekijken.
Als u meerdere kinderen heeft, kunt u de andere fotocodes op dezelfde manier toevoegen.
Klik onderin het scherm op de knop volgende stap

Bij stap 2 kunt u het pakket bestellen. Wilt u een extra 13/18cm of de groepsfoto bestellen? Klik dan op het gewenst product in het scherm extra 13/18cm / groepsfoto. Als u de groepsfoto wenst te bestellen gaat er een scherm open met een aantal groepsfoto’s. Scrol naar beneden en selecteer de gewenste groepsfoto door op de knop Dit is mijn groepsfoto onder de foto te klikken. Klik op de knop +Winkelmand om het pakket te bestellen.

Als u voor meerdere kinderen wilt bestellen, klikt u de betreffende foto aan en volgt u voorgaande instructies. Als u een gratis broer-/zusfoto bij het pakket ontvangt, wordt deze aan de winkelmand toegevoegd als u op de afbeelding klikt.
Klik onderin het scherm op de knop volgende stap

Bij stap 3 kunt u losse foto’s nabestellen.
Klik onderin het scherm op de knop volgende stap

Bij stap 4 kunt u bestelling controleren.
Klik onderin het scherm op de knop volgende stap

Stap 5 Opdracht Verzenden: vul adresgegevens in en klik onderin het scherm op de knop Verzenden & Betalen om uw betaling via Ideal te voldoen.

Hoe kan ik de groepsfoto’s bestellen?
Bij stap 3 kunt u de losse groepsfoto bestellen.
Bestellen via de site lukt niet, hoe kan ik anders bestellen?
Stuur een email met de fotocodes, uw adresgegevens en de gewenste bestelling, wij zullen uw bestelling verder via de mail afhandelen.
Vraag niet beantwoord?
Neem contact op

Hier kunt u ons vinden

Vormgegeven Foto
Is in samenwerking met
Schoolfotoservice Geleen
De Steeg 14b
NL-6333 AP Schimmert
T: 085 – 021 26 73 bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 12:00
E: foto@vormgegeven.nl
KVK-nummer: 61730890
BTW-nummer: NL8544.65.509.B.01

Bel onsMail ons

Neem direct contact op

  Privacyverklaring

  Privacyverklaring
  Vormgegeven, gevestigd aan De Steeg 14B te 6333 AP Schimmert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Website URL
  foto.vormgegeven.nl

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  Vormgegeven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  – Voor- en achternaam
  – Geslacht
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – Bankrekeningnummer
  – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, zoals een profiel op vormgegeven.nl aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
  – Gegevens over uw activiteiten op onze website

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Vormgegeven verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  – Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

  De leerlingengegevens gebruikt Face 2 Face op vertrouwelijke basis en enkel om de foto’s te koppelen aan de naam van de leerling, om de financiële afhandeling voor school te kunnen verzorgen en voor het vervaardigen van de (eventuele) schoolpassen van de leerlingen.
  Individuele foto’s zijn alleen toegankelijk via een unieke code, die alleen aan de leerling en/of ouder/verzorger wordt verstrekt.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Vormgegeven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – Ter uitvoering van een overeenkomst van opdracht (met de betreffende school)
  – Het afhandelen van uw betaling
  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  – U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  – Om goederen en diensten bij u af te leveren

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Vormgegeven neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor (de betalingen van) personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vormgegeven) tussen zit. Vormgegeven gebruikt een computerprogramma die uw online betaling koppelt aan de bijbehorende foto.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Vormgegeven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren in beginsel een bewaartermijn van vijf jaren.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Vormgegeven verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de desbetreffende school of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vormgegeven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Vormgegeven gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen, waardoor wij ook onze website kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vormgegeven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Vormgegeven.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Vormgegeven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@vormgegeven.nl.

  Onze partners

  • Face2Face
  • Foto Light Beek
  • Cegemmobiel
  • Sportretfoto